Ring 08-61 40 070 så får ni hjälp att skapa optimala operatörsmiljöer efter era förutsättningar.Informationsmängden i moderna driftsystem ökar och det ställer högre krav på operatörs miljön

Den mänskliga faktorn

Hos TM-group vet vi att arbete i driftcentraler och kontrollrum ställer särskilda krav på utformning för att operatörerna ska få en så optimal arbetsmiljö som möjligt: motverka trötthet, förhindra arbetsskador och göra användaren alert vid problem och alarm. Det gäller särskilt för alla 24/7-verksamheter. Informationsmängden i moderna driftsystem ökar och ställer högre krav på operatören. Rätt utformade kontrollrum och ledningscentraler bidrar därför till säkrare drift, nöjdare medarbetare samt en bättre och attraktivare arbetsmiljö.

Operatören och uppdraget i fokus

Vi erbjuder lösningar som verkligen sätter operatören i fokus och ger översikt på ett flexibelt och optimalt sätt: allt enligt den internationella standarden ISO 11064. Vi levererar delar eller kompletta lösningar med allt från rätt teknikval till sittriktiga stolar och bord. Vi ger även rekommendationer på hur kontrollrum bör utformas med avseende på belysning, färgval, akustik, säkerhet m.m.

Expertkunskap för alla miljöer.

Vi bistår med expertkunskap för alla typer av verksamheter: övervakning av tåg-, bil- och flygtrafik, process-, el-, nät-, mobil och kameraövervakning, m.m. Den offentliga sektorn har flera viktiga områden där vi anpassar lösningarna för polis, räddningstjänst, försvar och katastrofrum. För att öka informationssäkerheten kan vi skapa slutna informationsflöden av känslig information.

Efter era förutsättningar

Vi anpassar och designar lösningar tillsammans med dig och dina kollegor för att komma fram till den mest ergonomiska och miljöanpassade lösningen efter förutsättningarna på just din arbetsplats. TM-group kan erbjuda alla ingående produkter i ditt kontrollrum: allt från mjukvara, hårdvara och implementation till serviceavtal.